Inhalatori

Inhalator - Inhalatori

Sve češće se dešava da oni  koji imaju probleme s disajnim putevima se oslanjaju na inhalatornu terapiju koja omogućava bezbolnu primenu lekova u kućnim uslovima. Nekada je za inhalaciju u kućnim uslovima korišćena posuda sa toplom vodom i peškir. Danas se za inhalatornu trrapiju koriste aparati, inhalatori koji pretvaraju tečnost u čestice aerosol. Efikasnost zavisi i od karakteristika aparata, tako i od pacijenta. 

Inhalatori služe za pročišćavanje disajnih puteva. Mnogi ljudi imaju probleme sa bronhijama i plućima, pa je potrebno disajne puteve iščistiti. Inhalatori omogućavaju brz i efikasan oporavak disajnih puteva. Profesionalni inhalatori su pouzdani i njihova jednostavnost odgovara svim uzrastima. 

 

 

 

 

Kompresorski inhalatori i ultrazvučni inhalatori, bitna razlika:

  • Kompresorski inhalatori rade na struju i pretežno se koriste ukod kuće.
  • Ultrazvučni inhalatori mogu se nositi, i manje su bučni.

Ultrazvučni inhalatori, karakteristike:

  • ultrazvučni inhalatori čestice leka razbijaju ultrazvukom,
  • ultrazvučni inhalatori su bešumni,
  • ultrazvučni inhalatori su manje dimenzije,
  • ultrazvučni inhalatori omogućavaju izbor stepena inhalacije prema prirodi oboljenja.
Kompresorski inhalator: 
  • kompresorski inhalatori čestice leka razbijaju kompresijom,
  • kompresorski inhalatori posebno su pogodni u terapiji beba do dve godine (kod nedovoljno razvijene trahejalne cevi, u terapiji bronhijalnih i laringealnih spazama),
  • kompresorski inhalatori poseduju čašicu za lek, što omogućava da se lek razblaži, a inhalacia produži (omogućava postepenu izloženost pacijenta leku). 

Inhalatori se koriste u tretmanu i prilikom terapije astme, hroničnog bronhitisa, alergije i drugih problema respiratornog trakta.