Dvogledi

dvogled - DurbinDvogled ( durbin ) je instrument sastavljen od dva para identičnih teleskopa postavljenih jedan do drugog koji su poravnati na tačku u istom pravcu, što osobi koja gleda omogućava da vidi udaljene objekte sa oba oka (binokularno gledanje). Veličina dvogleda varira od malih dvogleda prilagođenih za gledanje predstava do velikih vojnih dvogleda. Za razliku od teleskopa i monokulara, dvogled daje trodimenzionalnu sliku.

Kod većine dvogleda omogućeno je prilagođavanje rastojanja između objektiva i okulara tj. žižne daljine. Postoje dva oblika takvog prilagođavanja: nezavisno i centralno fokusiranje. Kod nezavisnog fokusiranja moguće je prilagođavati teleskope odvojeno. Ovakvo prilagođavanje je najčešće omogućene kod teleskopa za vojnu upotrebu. Kod centralnog fokusiranja oba teleskopa se zajedno podešavaju rotacijom centralnog točkića. Kod nekih teleskopa je moguće podesiti pojedinačno okulare zbog mogućnosti da posmatrač nema normalan vid. Takvi okulari se zovu diopteri. 

 

Dvogled je najčešće moguće koristi bez naočara za posmatrače, koji su kratkovidi ili dalekovidi, običnim podešavanjem fokusa. Naočare su obično potrebne ljudima sa ozbiljnijim oblicima astigmatizma. Kod nekih dvogleda je omogućeno i podešavanje uvećanja (zumiranje) kako bi se korisniku pružio jedan dvogled sa širokim spektrom uvećanja. To se postiže korištenjem više podesivih sočiva sličnih sočivima za zumiranje na kameri. Korišćenje te mogućnosti smanjuje se vidno polje, i slika gubi na oštrini. Kod većine dvogleda moguće je i podešavanje razmaka između teleskopa.

Stranice