Aparati za varenje

Aparat za varenje - Aparati za zavarivanjeZavarivanje predstavlja proces spajanja dva ili više metala koji su isti ili približno isti po hemijskom sastavu. Prilikom zavarivanja ostvaruje se veza velike jačine. Aparati za zavarivanje su električni uređaji pomoću kojih se vrši stvaranje ovih veza. Zavarivanje se vrši pod dejstvom toplote, pri čemu se dodaje materijal koji doprinosi stvaranju veza. Aparat za varenje vrši lokalno zagrevanje metala koji se vare, do određene temperature pogodne za date metale. Prilikom zagrevanja materijal prelazi iz čvrstog u testasto ili tečno stanje, što zavisi od vrste i načina zavarivanja.

Aparati za zavarivanje - opšte vrste:

  • elektro aparati za zavarivanje (koriste struju radi topljenja materijala), i
  • gasi aparati za zavarivanje (pomoću gasa vrše zavarivanje).

Stranice